Terug

Het KRT heeft aangepaste criteria vastgesteld per januari 2024

Onze patiëntenenquête is door het KRT erkend. Deze erkenning is conform de criteria versie 2019. Het bestuur van het KRT heeft aangepaste criteria vastgesteld per 1 januari 2024. De criteria maken deel uit van het vernieuwde scholingsreglement van 2023.

Dit houdt in dat een aantal onderwerpen verder zijn gespecificeerd om zo een nog beter beeld te verkrijgen van de ervaring. Bijvoorbeeld het onderwerp tandheelkundig handelen is gesplitst in ‘tijdens de behandeling’ en ‘na afloop van de behandeling’. Het onderwerp herkenbaarheid van de beroepsbeoefenaar, zoals tandarts en assistent, is verduidelijkt. Deze wijzigingen in onze patientenvertellen enquête worden per 1 januari 2024 aangepast.

Daarnaast is het onderdeel reflectie specifieker gemaakt. Een tandarts noteert vooraf verwachtingen en vergelijkt die met de uitkomsten. De bevindingen resulteren in een realistisch plan van aanpak die de tandarts voor zichzelf maakt.

Patiënten zeer tevreden over tandartsen en mondhygiënisten