Terug

Patiënten zeer tevreden over tandartsen en mondhygiënisten

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) stelde in 2019 nieuwe criteria op waaraan patiëntenquêtes moeten voldoen. Deze criteria maken het eenvoudiger om patiëntervaringen te meten en bieden meer vrijheid aan tandartsen om een meetmethode te kiezen. Om aan deze criteria te voldoen, heeft het KNMT een nieuwe enquête opgesteld: patiëntenvertellen.

24.500 patiënten vulden tussen maart 2019 en januari 2022 dit tevredenheidsonderzoek in, dat verschillende factoren toetste. Onder andere het comfort in de behandelkamer, de communicatie met de praktijk en de toegankelijkheid van de praktijk werden onderzocht. De resultaten stellen meer dan tevreden: tandartsen scoren gemiddeld een 9 en op zijn laagst een 8,4. De meeste verbetering lijkt mogelijk te zijn in het comfort van de wachtruimte en het informeren van de patiënt over de kosten van een behandeling.

Als we kijken naar bredere onderzoeken vóór 2019, zien we een stijgende lijn. Het CBS stelde in 2018 vast dat de algemene tevredenheid over de tandarts als zorgverlener een 8 als rapportcijfer kreeg. Daarnaast gaf slechts 3 procent van de respondenten aan de tandarts een onvoldoende. Hoewel de huidige resultaten erg hoog zijn, liggen ze dus in de lijn der verwachting. Toch is het fijn om door een nauwer onderzoek, zoals dat van patiëntenvertellen, een beter beeld te krijgen van de precieze behoeftes van patiënten.

De enquête geeft eveneens inzicht in de beoordeling van mondhygiënisten. Ook zij doen het heel goed als we kijken naar de ervaringen van patiënten en scoren op zijn hoogst een 9,5 (op persoonlijke hygiëne en vriendelijkheid). Het laagst behaalde cijfer is een 8,3, betreffende het informeren van de patiënt over de kosten. Het is interessant om te zien dat bij zowel mondhygiënisten als tandartsen op dat laatste gebied de meeste vooruitgang geboekt kan worden. Desalniettemin zijn het heel ruime voldoendes en lijken we ons wat patiëntervaringen betreft geen zorgen te hoeven maken.

Bron: Dental Tribune